Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

Cấu trúc Different from trong tiếng Anh chuẩn xác – Top1Learn

Cấu trúc Different from trong tiếng Anh chuẩn xác – Top1Learn

Khi muốn nói hai vật, hai người nào đó khác nhau, ta sử dụng cấu trúc Different from. Bài viết sau đây của Top1Learn sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cấu trúc này bao gồm: định nghĩa, cách sử dụng cấu trúc Different from và phân biệt với cấu trúc The same as. Cùng xem nhé!

Contents

1. Định nghĩa Different from

Trong tiếng Anh, “different” là một tính từ mang nghĩa: khác, khác biệt, thường đi với giới từ “from”.

Cụm từ Different from có thể được dịch là: khác với (ai/cái gì).

Ví dụ: 

 • My opinion is different from yours.
  Ý kiến của tôi khác với ý kiến của cậu. 
 • Minh is so different from his brother.
  Minh rất khác anh trai của của cậu ấy. 

Cấu trúc Different from trong tiếng Anh chuẩn xác

2. Cách sử dụng cấu trúc Different from

Trong phần này, Step Up sẽ giới thiệu với bạn cấu trúc Different from và một số cấu trúc khác liên quan nữa nha.

2.1 Cấu trúc Different from

Câu trúc Different from như sau: 

S + to be/linking verb + different from + O (O là Danh từ/Đại từ)

Chú ý: Linking verb là các động từ nối, đi được với tính từ (thay vì trạng từ) dùng để miêu tả các trạng thái của người/vật.

Ví dụ:

 • Humans are different from other animals.
  Loài người khác với các giống loai khác. 
 • Your dress looks different from mine.
  Váy cậu trông khác với váy của tớ. 
 • The song is different from the last time I heard it.
  Bài nhạc khác với lần trước tôi nghe.

cau truc different from

2.2 Các cấu trúc Different trong tiếng Anh

Trong văn nói, có lúc các bạn sẽ thấy họ dùng “different to” thay cho “different from”.

Ví dụ: 

 • Jane is different to her mom.
  Jane khác với mẹ của cô ấy. 
 • Your new car is so different to the old one.
  Chiếc xe mới của cậu khác với cái cũ ghê. 
 • Mai’s salary is different to mine.
  Lương của Mai khác với lương của tôi. 

Ngoài ra trong tiếng Anh – Mỹ, người bản xứ cũng dùng different than.

Ví dụ: 

 • This coffee tastes very different than/from/to the one I often drink.
  Vị cà phê này khác với loại tôi hay uống. 
 • We’re planning something different this year than/from/to (what) we did last year.
  Năm nay chúng tôi định làm một cái gì đó khác năm ngoái.

cau truc different from

Trong tiếng Anh – Anh, nhiều người dùng different than trước một mệnh đề nhưng cũng nhiều người coi cách dùng này không chính xác.

Ví dụ:

 • Huong’s accent is different now than before she went to England.
  Giọng của Hương bây giờ khác với trước khi cô ấy tới Anh. 
 • You look different now than I met you last month.
  Cậu bây giờ trông khác với khi tớ gặp cậu tháng trước. 

3. Phân biệt cấu trúc Different from và The same as trong tiếng Anh

Trái nghĩa với cấu trúc Different from là cấu trúc The same as mang nghĩa: giống nhau, giống với.

Cấu trúc The same as như sau:

the same as + Noun
the same + Noun + as

Ví dụ: 

 • Your shirt is the same as hers.
  Áo của cậu giống áo cô ấy kìa. 
 • Duc is the same age as my husband.
  Đức cùng tuổi với chồng tôi. 
 • The apple has the same weight as the orange.
  Quả táo này có khối lượng giống với quả cam. 

4. Bài tập với cấu trúc Different from

Sau đây, hãy cùng luyện tập cấu trúc Different from một chút để nhớ lâu hơn nhé.

Bài tập luyện tập: 

Hoàn thành 2 bài tập sau thật nhanh nào!

Bài 1: Điền từ đúng vào chỗ trống

1. The final match today is different ______ 2019.

2. How are you ______ from your father ?

3. The cake tastes ______ as chocolate.

4. We imagine ourselves more ______ other animals.

5. Rain is pronounced ______ reign in English.

Bài 2: Viết lại những câu sau sang tiếng Anh dùng 

1. Tình huống của họ khác với của chúng ta.

2. Bóng đá khác với các loại hình thể thao khác.

3. Cô ấy đi giày giống cậu.

4. EQ khác IQ như thế nào?

5. Anh ấy được sinh cùng ngày với tôi.

cau truc different from

Đáp án:

Kiểm tra xem mình làm đúng chưa nhé!

Bài 1: 

1. from

2. different

3. the same

4. different from

5. the same as

Bài 2:

1. Their situation is different from ours.

2. Football is different from other kinds of sport.

3. She wears the same shoes as you.

4. How is EQ different from IQ?

5. He was born on the same day as me.

V05 - Top1Learn.com - Top1Learn.vn - No1Dev.com - Top1English.vn
Logo
Shopping cart